تکمیل فرم خرید
نام فایل

بررسی اثرات کدینگ کانال در کاهش احتمال خطای بیت و کاهش نسبت ماکزیمم به متوسط توان در سیگنال ‏‎OFDM‎‏

قیمت 145,000 تومان
نام  
نام خانوادگی  
ایمیل    
موبایل  
دانلود >