تکمیل فرم خرید
نام فایل

مبانی نظری پیشنهاد چارچوبی جهت تشخیص علل تاثیرگذار و درصد تاثیر آنها در سود و زیان بیمه با داده کاوی در شرکت سهامی بیمه ایران

قیمت 26,000 تومان
نام  
نام خانوادگی  
ایمیل    
موبایل  
دانلود >