تکمیل فرم خرید
نام فایل

بررسی امکان طراحی روش RT – PCR برای تشخیص ازدیاد بیان ژنی ژن HER2 در نمونه های توموری بدخیم پستان

قیمت 145,000 تومان
نام  
نام خانوادگی  
ایمیل    
موبایل  
دانلود >