تکمیل فرم خرید
نام فایل

پرسشنامه بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و ابعاد آن با مدیریت دانش در بانک

قیمت 5,000 تومان
نام  
نام خانوادگی  
ایمیل    
موبایل  
دانلود >