تکمیل فرم خرید
نام فایل

بررسی مدلها و مولفه های مدیریت دانش با تاکید بر ضرورت آن در سازمان

قیمت 29,000 تومان
نام  
نام خانوادگی  
ایمیل    
موبایل  
دانلود >