هدف از این تحقیق بررسی مبانی نظری سرمایه اجتماعی با فرمت docx در قالب 33 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد

 

 

 

فهرست مطالب

مبانی نظری سرمایه اجتماعی 

1-3-2 مروری بر ادیبات سرمایه سرمایه اجتماعی

2-3-2 تعاریف سرمایه اجتماعی 

3-3-2 سرمایه 

4-3-2 اشکال سرمایه 

5-3-2 وجوه تمایز و تشابه اشکال سرمایه 

6-3-2 ابعاد سرمایه اجتماعی 

7-3-2 سطوح سرمایه اجتماعی 

8-3-2 جنسیت و سرمایه اجتماعی 

منابع

 

 

 

امروزه در کنار سرمایه های انسانی، مالی و اقتصادی، سرمایه دیگری به نام سرمایه اجتماعی مورد بهره برداری قرار گرفته است. این مفهوم به پیوندها و ارتباطات میان اعضاء یک شبکه به عنوان منبعی با ارزش اشاره دارد که با خلق هنجارها و اعتماد متقابل موجب تحقق اهداف اعضاء می شود. در طول بیست و پنج سال گذشته واژه جدیدی تحت عنوان سرمایه اجتماعی در علوم اجتماعی سر بر آورده است. هر چند این اصطلاح نسبتاً ناب به نظر می رسد اما ریشه آن را می توان تا آغاز قرن بیست دنبال کرد.

 

 

 

ایده سرمایه اجتماعی سابقه ذهنی طولانی در علوم اجتماعی دارد و برخی آن را در آراء اندیشمندان متقدم و کلاسیک جستجو می کنند. فلدمن و اساف معتقدند که کاربرد این مفهوم به معنایی که امروزه به کار می رود به نوشته های لیندا. جی. هانیفان سرپرست وقت مدارس ویرجینیای غربی باز می گردد. وی در مقاله ای که در سال1996 در خصوص اهمیت مشارکت در تقویت حاصل کار مدرسه منتشر کرد، سرمایه اجتماعی را شامل دارائی هایی می دانست که در زندگی روزانه افراد خیلی به حساب می آید، همانند حسن تفاهم، رقابت و دوستی، احساس همدردی و روابط اجتماعی در بین افراد و خانواده هایی که یک واحد اجتماعی را تشکیل می دهند. پس از نیم قرن تأخیر، مجدداً در سال1961 جین جا کوب نیز در اثر کلاسیک خود «زندگی و مرگ شهرهای بزرگ آمریکا» این اصطلاح را به کار برده است.

 

 

 

وی توضیح می دهد که شبکه های اجتماعی فشرده در محدوده های حومه قدیمی و مختلط شهری، صورتی از سرمایه اجتماعی را تشکیل می دهند و در مورد حفظ نظافت، کاهش جرم و جنایت خیابانی و دیگر تصمیمات در خصوص بهبود کیفیت زندگی، مسئولیت پذیری بیشتری(در مقایسه با نهادهای رسمی مانند پلیس) از خود نشان می دهند.به دنبال او در دهه 1970، گلن لوری، منتقد و ایوان لایت جامعه شناس، این واژه را برای شناسایی منابع مفید اجتماعی و توسعه سرمایه انسانی و توصیف مشکل اقتصاد درون شهری به کار بردند.(فوکویاما، 1379، 10).