در این پروژه پاورپوینت زمین شناسی - زلزله در 50 اسلاید به طور کامل و جامع همراه با شکل و تصاویر و جدول طبق موارد زیر ارایه شده است:

1-  زلزله چیست ؟

2-  تکان های زمین

3-  براي وقوع يك زمين لرزه چند دليل مي توان ذكر كرد:

نتیجه تصویری برای نمودار زلزله

4-  دلایل وقوع زمین لرزه

5-  امواج زمين لرزه

6-  شناسايي كانون زلزله

7-  درجه بندي دامنه و شدت زلزله

تصویر مرتبط

8-  مقابله با زمين لرزه

9-  زلزله های مهم در ایران

تصویر مرتبط

10-  قبل از وقوع زلزله موارد زیرشایان توجه است :

11-  منابع