هدف از این تحقیق بررسی انگیزش و انواع آن با فرمت docx در قالب 20 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد

 

 

 

فهرست مطالب

انگیزش

انواع انگیزش

انگیزش و یادگیری

انگیزش و انگیزش

عوامل موثر بر انگیزش

نقش نیازها و سایق ها

اصل تقویت

خود پنداره و انگیزش

اهمیت دوستان

ارتقا انگیزش

آگاهی شاگردان از هدف های درس

رفاقت یا رقابت

استفاده از شیوه های نوین تدریس

آسان به دشوار بودن روال آموزش

ملموس کردن آموزش

مشارکت در یادگیری توسط فراگیران

بازخورد به موقع

تکالیف متناسب با سطح توانایی فراگیر

استفاده از مشوق های درونی و بیرونی

عوامل موثر بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

تاکید بر رشد عقلانی

جو عاطفی مدرسه

نگرش معلم

منابع

 

 

 

انگیزه و انگیزش غالباً به صورت مترادف به کار می روند. در روان شناسی می توان، انگیزش را عامل کلی مولد رفتار اما انگیزه را علت اختصاصی یک رفتار خاص به حساب آورد (سیف ، 1386). به گفته ی راسل(1971) انگیزه برای نشان دادن هدف یا بازده یک رفتار به کار می رود-پس کاربرد اصطلاح انگیزه برای حیوانات مجاز نمی باشد.در حقیقت انگیزه عاملی است که موجود زنده را به فعالیت وا می دارد و فعالیتش را جهت دار می کند و حالتی که تمایل به انجام عملی خاص(انگیزه) در موجود زنده به وجود می آورد،انگیزش می نامند؛مثلا نیاز به آب و غذا را انگیزه می گویند. احساس تشنگی و گرسنگی را انگیزش می نامند.نتیجه ی کلام این که انگیزش در روانشناسی مبحثی است که چرایی رفتار را تبیین می کند(گنجی ، 1378).انگیزش را می توان به عنوان عامل ،هدایت کننده و نیرودهنده در رفتار فرد دانست و یک وضعیت فعال و موقتی است که متفاوت از انگیزش و هیجان می باشد

 

 

 

انگیزش از جهت خود افراد به دو گروه انگیزش درونی و انگیزش بیرونی تقسیم می شود. انگیزش درونی به مواردی اطلاق می شود که پاداش مورد انتظار فرد در قبال رفتاری معین از یک منبع درونی سرچشمه می گیرد؛ یعنی فرد جهت رسیدن به تقویت های درونی عمل ویژه ای را انجام می دهد.هرچند این عوامل درونی با عوامل بیرونی همخوانی داشته یا نداشته باشند. انگیزش بیرونی زمانی معنی پیدا می کند که منبع تقویت کننده رفتار یک عامل بیرونی است.به عبارتی فرد برای رسیدن به یک حالت یا شرایط معین بیرونی رفتاری را انجام می دهد.