هدف از این تحقیق بررسی تحلیل خاص‌گرایی و عام‌گرایی فرهنگی با فرمت docx در قالب 19 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد

 

 

 

فهرست مطالب

مدلی برای تحلیل خاص‌گرایی و عام‌گرایی فرهنگی

مروری بر ادبیات تحقیق

مدلی برای سنجش میزان خاص‌گرایی و عام‌گرایی

ریخت‌شناسی مدل قیاسی

ریخت‌شناسی مدل استقرایی

ریخت‌شناسی مدل شبکه‌ای

منابع

 

 

 

عام‌گرایی و خاص‌گرایی فرهنگی، ذیل بحث جهانی شدن مطرح شده است. پایان‌نامه دكتری گل‌محمدی كه به صورت كتاب و توسط نشر نی با عنوان جهانی شدن، فرهنگ و هویت به چاپ رسیده، با نگاهی جامعه‌شناسانه، جهانی شدن را واجد دو خصوصیت شُبهه‌نمای حل شدن در هویت جهانی و بازگشت به هویت‌های قومی، ملی و مذهبی دانسته است.

 

 

 

 از آنجا كه تعریف عمیق و دقیقی از سازوكارهای معرفتیِ عامگرایی و خاصگرایی در دست نبود، آثاری از هربرت دریفوس (و به واسطه او سورن كی‌یركگارد)، داریوش شایگان (و به واسطه او ژیل دلوز)، مانوئل كاستلز، پایان‌نامه دکتری گل‌محمدی و نیز پایان نامه دكتری دوران در خصوص هویت اجتماعی در فضای سایبرنتیك و چند اثر داخلی مورد بررسی قرار گرفت و در مجموع مدلی از تحلیل هویت انسانی، مبتنی بر تبارشناسی هویت، به دست آمد كه می‌تواند در تبیین همسازی و تعارضات هویتی عصر ما به کار آید و از سوی دیگر مبنای طراحی پرسشنامه‌ای قرار بگیرد كه بر اساس آن تا حدودی گرایش‌های خاص‌گرا و عام‌گرای افراد طبقه‌بندی و اندازه‌گیری شود.

 

 

 

هربرت دریفوس در کتاب درباره اینترنت نگاهی پدیدارشناسانه به اینترنت و رسانه‌ها دارد. نقطه عزیمت او، نظرات سورن کی‌یرکگور، فیلسوف اگزیستانسیالیست دانمارکی درباره تأثیر اساسی مطبوعات بر هویت مخاطبان است که می‌تواند به سایر رسانه‌ها و از جمله اینترنت و فضای مجازی تعمیم یابد. به نظر او، اینترنت با هم‌سطح‌کردن پدیده‌هایی که پیش از این در نظمی پایگانی (درختی ـ ریشه‌ای) چیده شده بودند، آشوبی پدید می‌آورد که در زمان و مکان محدود خوشایند است اما نگاه ما را به عالم پیرامون دچار اختلال می‌کند.