هدف از این تحقیق بررسی جایگاه سواد رسانه ای در نظام کشور با فرمت docx در قالب 77 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد

 

 

 

فهرست مطالب

جایگاه سواد رسانه­ای در نظام آموزش کشور  

3-2-1- عناصر کلیدی در سواد رسانه­ای

 3-2-2- لزوم آموزش سواد رسانه­ای

3-2-3- سیاستگذاری برای آموزش سواد رسانه‌ای در ایران

3-2-4-مزیت­های آموزش سواد رسانه­ای برای مخاطبان

3-2-5- مفاهیم کلیدی در سواد رسانه­ای

3-2-5- 1-  همۀ رسانه ها «ساخت» هستند

3-2-5- 2- رسانه­ها به واقعیت ساخت می­دهند

3-2-5- 3-  مخاطبان با معانی رسانه ای مذاکره می­کنند

3-2-5- 4- رسانه­ها ملاحضات تجاری دارند

3-2-5- 5- پیام­های رسانه­ای متضمن ارزش و ایدئولوژی است

3-2-5- 6- رسانه­ها ملاحضات اجتماعی و سیاسی دارند

3-2-5- 7- شکل و محتوا در رسانه­ها رابطه نزدیک دارند

3-2-5- 8- شکل و محتوا در رسانه­ها رابطۀ نزدیک دارند

3-2-6- ویژگی­های اصلی سواد رسانه­ای

3-2-7- اصول و رویکردهای نظری سواد رسانه­ای

3-2-8- گونه شناسی سواد رسانه­ای

3-2-9- ویژگی­های پروژه‌های سواد رسانه‌ای

3-2-10-فرایند چند بعدی سواد رسانه­ای

3-2-11- توانایی­های مرتبط با سواد رسانه­ای

3-2-12- سواد رسانه­ای در جامعه

 3-2-13- جنبه­های سواد رسانه­ای

3-2-14- مراحل کسب سواد رسانه­ای

3-2-14-1- داشتن آگاهی کامل در خصوص استفاده از رسانه­ ها

3-2-14- 2- برخورد منتقدانه با محتوای رسانه­ها

3-2-14- 3- تحلیل زمینه های فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی محیط رسانه

3-2-14- 4- جانبداری از رسانه و استفاده از آن برای تغییرات اجتماعی

3-2-15- دلایل فراگیری سواد رسانه­ای

3-2-16-توسعه سواد رسانه­ای

3-2-17- سواد رسانه­ای به عنوان یک نوآوری تکنولوژیکی

3-2-18- مهم­ترین مراحل تکامل سواد رسانه­ای

3-2-19-رسانه متعامل و کارکرد های آن

3-2-20- نیاز به سواد رسانه­ای در فضای رسانه­ای امروز

3-2-21- ارتباطات اجتماعی سالم بوسیلۀ اطلاعات و دانش

3-2-22-پیامد­های رسانه

3-2-23- سواد رسانه­ای از نظر هابز

منابع

 

 

اهمیت سواد رسانه ای در دنیای امروز کمتر از سواد خواندن و نوشتن نیست. به همان اندازه که سواد خواندن و نوشتن از ضروریات زندگی اجتماعی افراد به حساب می آید سواد رسانه ای نیز در عصر پر تلاطم اطلاعات که هر روز خود را در مواجهه با رسانه های گوناگون شنیداری ، دیداری و نوشتاری می یابیم از اهمیت دو چندان برخوردار می باشد. چرا که بدون این سواد نمی توان گزینش های صحیح از پیام های رسانه ای داشت  و خود را در برابر پیام های رسانه ها بیمه  کرد  و این خود زمینه سازی برای  اموزش این نوع سواد را در کنارسواد خواندن و نوشتن  در نظام اموزشی کشور ایجاب می کند. در این بین نهادهای اجتماعی –  آموزشی همچون آموزش و پرورش ، دانشگاهها و مراکز اموزشی به عنوان متولیان امر اموزش و تربیت  انسان نقش  عمده ای بر عهده دارند. نهاد اموزش و پرورش به عنوان اولین نهاد اموزشی که فرد به عنوان عضوی از جامعه با ان اشنا می شود  نقش اصلی را بر عهده دارد .

 

 

 

در این نهاد  می توان با گنجاندن واحدهای درسی در دوره های  تحصیلی زمینه را برای طرح موضوع سواد رسانه ای ایجاد کرد و در مقاطع تحصیلی بالاتر  به عنوان واحد درسی به طور جدی تری به ان پرداخته شود.حمایت نهادهای اکادمیک از طریق گنجاندن مفاهیم سواد رسانه ای در کتب درسی دانش اموزان و دروس دانشکد های ارتباطات نیز میتواند مفید باشد.از این دیدگاه اموزش سواد رسانه ای به دانش اموزان و دانشجویان اهداف متعددی را دنبال می کند که مهمترین انها عبارتند از: 1- ایجاد تفکر خلاقانه ، انتقادی و موشکافانه در دانش اموزان ودانشجویان نسبت به محتوا و عملکرد رسانه ها 2-شناخت اشکال بصری ارتباط با استفاده از ان در کنار سایر مهارت های خواندن ، نوشتن ،صحبت کردن و گوش دادن .

 

 

 

حتی خود رسانه ها به خصوص روزنامه ها نیز با توجه به جغرافیای مخاطبان خود می توانند مفاهیم مرتبط با سواد رسانه ای را منعکس کنند (سورین و تانکارد، 1381: 228).متاسفانه امروزه نه تنها این موضوع در اموزش و پرورش و دانشگاهها مورد توجه قرار نمی گیرد بلکه حتی در رشته ارتباطات هم کم توجهی شده این در حالی است که کشورهای پیشرفته برای بالا بردن سوادرسانه ای در جامعه اهمیت ویژه ای برای نسل جوان قائل می شوند وانها را از سنین پایین اموزش می دهند . البته سواد رسانه ای اختصاص به گروه یا طبقه خاصی ندارد و همه افراد جامعه را در بر می گیرد اما به دلیل اینکه در سنین نوجوانی ظرفیت پذیرش بالاتری وجود دارد سوادرسانه ای بیشتر برای کودکان و نوجوانان مطرح است.در انگلیس سواد رسانه ای به عنوان دروس پایه در مدارس این کشور تدریس می شود .