هدف از این تحقیق بررسی هویت و دیدگاه های تکامل گرایان نمادین با فرمت docx در قالب 27 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد

 

 

 

فهرست مطالب

هویت

هویت

خود

دیدگاه تکامل‌گرایان نمادین

نظریه گفتمانی

نظریه هویت اجتماعی

نظریه دسته‌بندی خود

هویت، تفاوت و معنا

تحول تاریخی هویت

عناصر ساخت هویت

مکان و فضا

زمان

فرهنگ

بحران هویت

جمع‌بندی و نتیجه‌گیری

منابع

 

 

 

هویت واژه‌ای عربی است که در فارسی به «کیستی» تعبیر می‌شود، یا در واقع به پاسخی که هرکس به پرسش از کیستی خود می‌دهد. در انگلیسی واژه هویت از واژه لاتینی identitas مشتق شده که همزمان به معنی شباهت و تمایز است. در پاسخ به کیستی فرد، جواب‌های بی‌شماری وجود دارند که بسته به زاویه دید و وضعیت فرد در هنگام پاسخگویی، متفاوتند. اما با اندکی تساهل و تسامح می‌توان مجموعه برداشت‌های فرد از کیستی خودش را در دو دسته قرار داد که اولی به تمایز فرد با دیگران و دومی به تشابه فرد با اعضای گروهی که در آن قرار دارد، متمایل است.

 

 

 

 تمایز بیشتر بر هویت فردی و تشابه بر هویت گروهی و اجتماعی مبتنی است. به طور کلی هویت در دو معنای ظاهراً متناقض به کار می‌رود: 1) همسانی و یکنواختی مطلق، 2) تمایز که دربرگیرنده ثبات یا تداوم در طول زمان است... روان‌شناسان و نظریه‌پردازان هویت، هویت را در درجه نخست امری فردی و شخصی می‌دانند و معتقدند که دو معنا و جنبه اصلی هویت به ویژگی‌های هویتی و احساس فرد معطوف هستند. آنها هویت اجتماعی را انکار نمی‌کنند، بلکه این دو نوع هویت را متمایز و مستقل از یکدیگر قلمداد می‌کنند. به هر حال از این دیدگاه هویت عبارت است از «احساس تمایز شخصی، احساس تداوم شخصی و احساس استقلال شخصی.» (جاکوبسن به نقل از گل‌محمدی 1389: 222)