هدف از این تحقیق بررسی برنامه ریزی گردشگری و اهمیت آن با فرمت docx در قالب 34 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد

 

 

 

فهرست مطالب

تعریف برنامه ریزی

ویژگی های برنامه ریزی

 انواع برنامه ریزی

برنامه ریزی گردشگری

سطوح برنامه ریزی توسعه گردشگری

سطح بین المللی برنامه ریزی گردشگری

برنامه ریزی گردشگری درسطح ملی

برنامه ریزی گردشگری در سطح منطقه ای

 برنامه ریزی در سطح ناحیه ای

 برنامه ریزی درسطح پهنه توسعه و کاربری زمین

 برنامه ریزی در سطح سایت

 طراحی تسهیلات

 اهمیت برنامه ریزی گردشگری

اهداف برنامه ریزی گردشگری

فرایند تهیه برنامه های گردشگری

برنامه ریزی اکوتوریسم

سابقه برنامه ریزی توسعه گردشگری درایران

سازمانها ونهادهای متولی گردشگری درایران

مفهوم راهبردیا استراتژی

برنامه ریزی راهبردی/استراتژیک

تدوین راهبرد گردشگری

راهبردهای گردشگری

رویکردهای راهبردی

نگرش تجویزی نسبت به راهبرد

رویکردهای برنامه ریزی توسعه گردشگری

منابع

 

 

 

 

برنامه ریزی نیز همچون دیگر مقولات اجتماعی بشکل های مختلفی تعریف شده است اما با توجه به موضوع تحقیق تعریف زیر می تواندبه هدایت این تحقیق کمک کند. برنامه ریزی یک فرایند است.فرایندی که حاصل فکروعمل انسانی است.درحقیقت برنامه ریزی، آینده نگری، تفکر برای آینده است نه کمتر ونه بیشترویک فعالیت انسانی عمومی یافته است(Hall، 2002,p306).

 

 

 

بیشتر انواع برنامه ها می توانند درقالب دو برنامه استراتژیکی و تاکتیکی دسته بندی شوند.برنامه استراتژیک دوره بلندی از زمان را پوشش می دهند. این برنامه ها حوزه وسیعی از برنامه های استراتژیک را شامل می شوندواساسا به این پرسش پاسخ می دهند که سازمان در 5تا 10 سال آینده چگونه باید از منابعش اشتفاده کند. برنامه ریزی استراتژیک بسته به شرایط تغییرداده می شوندتا تغیرات محیطی یا جهت کلی سازمان را منعکس کنند.

 

 

 

برنامه های تاکتیکی مدت زمان کوتاهی،معمولا یکسال یا کمتر را پوشش می دهند. این نوع برنامه ها، برنامه های کوتاه مدت یا عملیاتی نامیده می شوند. این برنامه ها مشخص می کنند که سازمان، در راستای رسیدن به اهداف بلند مدت، در هر سال یا هر دوره زمانی کوتاه  چه کارهایی راباید انجام دهند(سازمان برنامه و بودجه،ص3،1378).