هدف از این تحقیق بررسی ارزیابی عملکرد و عوامل موثر در عملکرد فردی با فرمت docx در قالب 25 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد

 

 

 

فهرست مطالب
عملكرد
ارزیای عملکرد و عوامل موثر در عملكرد فردي 
مفهوم ارزشیابی
تاریخچه ارزشیابی
 تاریخچه ارزشیابی عملکرد در ایران
اهداف ارزيابي عملكرد
 چرا نیازمند ارزشیابی عملکرد هستیم ؟
نقش و جايگاه ارزیابی عملكرد
مراحل ارزیابی عملکرد
ویژگی های سیتم ارزیابی عملکرد
عناصر یک سیستم ارزیابی عملکرد موفق
ملاکهای ارزشیابی عملکرد 
 نظریه های ارزیابی عملکرد
روشهای ارزیابی عملکرد شغلی
 بهترین روش ارزشیابی کدام است
مقیاسهای عملکرد 
چارچوب نظری تحقیق
خلاصه تحقیقات انجام شده

 

 


آگاه کردن فرد از عملکرد خود ، و کمک به او برای بهبودی آن ، فرایند ی است که از اوایل دوران کودکی آغاز می شود . ابتدا والدین و افراد دیگر خانواده با تشویق و تنبیه باز خود رفتار و اعمال کودکان را به آنها باز می نمایند . کودکان خیلی زود یاد میگیرند که نتیجه رفتار درست پاداش و یا جلوگیری از تنبیه است . همانطور که نتیجه احتمالی رفتار نامناسب تنبیه است . 

 

 


فرد با ورود به مدرسه با اولین نظام ارزشیابی رسمی خود-ورقه های امتحانی و کارت های گزارش مدرسه – روبرو می شود . از اینجا به بعد ، معلمان ، مربیان ، همبازی ها و بالاخره سرپرستان جریان جریان مداومی از باز خورد عملکرد افراد را در اختیار آنها قرار قرار می دهند . فرایند دادن اطلاعات به افراد را در مورد نحوه اجرای کارشان ارزیابی عملکرد می گویند .