هدف از این تحقیق بررسی رسانه و تاثیر آن بر رفتار افراد با فرمت docx در قالب 29 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد

 

 

 

فهرست مطالب

رسانه

2-4-1 انواع رسانه از نظر مفهوم

2-4-2 اثرات رسانه ای بر رفتار

2-4-2-1 اثرات رسانه ای از نظر زمانی

2-4-2-2 اثرات رسانه ای از منظرواکنش رفتاری

2-5 رابطه رسانه و آموزش

2-5-1 کارکردهای آموزشی رسانه ها

2-5-2 ویژگی ها و اهمیت آموزش رسانه ای

2-5-2-1 فراگیری

2-5-2-2 تأثیرگذاری

2-5-3-1 انواع آموزش رسانه ای

2-6 نقش تلویزیون در آموزش رسانه ای

2-6-1 تلویزیون به عنوان ابزار آموزشی

2-6-2 ویژگی های آموزشی تلویزیون

منابع

 

 

 

رسانه اصطلاح فارسی شده واژه ی لاتین "Medium" است که جمع آن "Media" می باشد(کاوه،15:1379) و در مفهوم ارنباطی آن عاملی است که می تواند پیامی را به مخاطب انتقال دهد.این عامل از شکل های ابتدایی نمادین آغاز می شود و در جامعه مدرن به شکل نمادمند، تحت عنوان رسانه های تصویری، شنیداری و مطبوعات تعریف می شود.بنابرین در فهم ارتباطاتی رسانه، درکی ایزوله از مفهوم رسانه در فرهنگ ارائه می شود(اسولیوان،20:1385).

 

 

 

با این حال در این مفهوم، فرهنگ یا به عبارتی عناصر فرهنگی دیگر، که با تعاریف ارتباطی رسانه هم خوانی ندارند، نادیده گرفته می شوند که می توان برای رفع این اثر از منظر انسان شناسی فرهنگی به رسانه توجه کرد(فکوهی،75:1382).از نگاه دیگر باکینگهام نقش رابطه ای و نه ارتباطی برای رسانه ها قائل است وی می گوید:" رسانه ها پنجره شفافی به روی جهان ارائه نمی دهند.

 

 

 

بلکه، اینان، مجراهایی فراهم می کنند تا از درون خود، بازنمایی ها و تصاویر برگرفته از جهان را به طور غیرمستقیم مبادله کنند.رسانه ها واسطه اند:" آن ها روایت های گزینش شده ای از جهان برایمان فراهم می کنند، به جای آن که ما را به طور مستقیم به ایشان متصل کنند" (باکینگهام،29:1389).