هدف از این تحقیق بررسی فرهنگ و برنامه ریزی فرهنگی با فرمت docx در قالب 24 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد

 

 

 

فهرست مطالب

فرهنگ

اهمیت فرهنگ

2-2-1 ضرورت فرهنگ در جامعه ایران

2-3 برنامه ریزی فرهنگی

2-3-1 تعریف برنامه ریزی فرهنگی

2-3-2 اهداف برنامه ریزی فرهنگی

2-3-3 ویژگی های عمده ی برنامه ریزی فرهنگی

2-3-4 مراحل برنامه ریزی فرهنگی

منابع

 

 

 

از دیرباز فرهنگ و موضوعات فرهنگی در کانون مطالعات اجتماعی و انسانی جای گرفته اند.رشد علوم بینارشته ای نیز به توجه بیشتر و بررسی ابعاد فرهنگی، مفاهیم و تعاریف فرهنگی، پژوهش ها، نظریه ها و مطالب مرتبط با آن از سوی دانشمندان علوم اجتماعی و انسانی در اکثر حوزه ها منجر شده است.(مسعودی،17:1388)

 

 

 

امروزه بسیاری از دانشمندان علوم انسانی، مباحث فرهنگی را در کنار موضوعات مختلف سیاست، اقتصاد، روان شناسی و... در کانون بررسی های بسیاری از محافل آکادمیک قرار داده اند.اما گروهی دیگر با پافشاری بر نظریه های کلاسیک، معتقدند فرهنگ مفهومی نامعین دارد و دست یابی به تعریف عام و قابل پذیرش از آن بسیار دشوار و شاید ناممکن است؛

 

 

 

 لذا از دیدگاه آنان اهمیت دادن به مفهوم فرهنگ و محور قرار دادن آن امری بیهوده است.ریمونه ویلیامز در مقاله مشهور خود (درباب فرهنگ) آن را یکی از دو یا سه واژه ای می داند که بیش ترین پیچیدگی را در زبان دارد.مفهوم فرهنگ همانند بسیاری از مفاهیم دیگر در علوم انسانی، تعاریف و تعابیر مختلفی دارد که یک پارچه یاختن همه ی آن ها در یک تعریف جامع و واضع مقدور نیست.رابرت بارفسکی معتقد است که تلاش های معطوف به تعریف فرهنگی بیشتر شبیه تلاش برای به چنگ آوردن باد است.این اشاره ی جذاب به ماهیت متغیر فرهنگ اشاره دارد و بر این امر تاکید می کند که رعایت دقت در خصوص معنای این واژه تا چه اندازه دشوار است.با این حال این پیچیدگی صرفا به موضوع سودمندی یک اصطلاح یا کارآیی یک مفهوم مربوط نمی شود.(صالحی امیری،12:1388)

 

 

 

لویی دولو اعتقاد دارد در جهان معاصر، "فرهنگ" بیشترین کاربرد را در گفت وگوهای علمی و بشری به خود اختصاص داده است؛ در نتیجه بررسی معانی و مفاهیم آن امری بدیهی به نظر می رسد.وی می گوید:" فرهنگ مرکز برخورد افکار و عقاید است." (دولو،17:1384)