هدف از این تحقیق بررسی مخاطب بر مبنای ویژگی های جمعیتی با فرمت docx در قالب 22 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد

 

 

 

فهرست مطالب

مخاطب به عنوان عامل اثرپذیر در رفتار

2-7-1 تعریف مخاطب

2-7-2 دسته بندی مخاطب

2-7-2-1 مخاطبان بر مبنای ویژگی های جمعیت شناختی

2-7-2-2 مخاطبان بر حسب باورها

2-7-2-3 مخاطبان بر حسب نگرش ها

2-7-2-4 مخاطبان بر اساس رفتار

2-7-2-5 مخاطبان بر اساس دسترسی

2-7-2-6 مخاطبان بر اساس منابع درآمدی

2-7-2-7 مخاطبان بر اساس مراحل فراگرد

2-7-2-8 مخاطبان بر اساس استفاده از رسانه ها

2-7-2-9 مخاطبان بر اساس موضوع و ارتباط

2-7-2-10 مخاطبان بر اساس قومیت و استفاده از رسانه ها

2-8 نگرش کاربردی به تلویزیون در جمهوری اسلامی ایران

2-8-1 تلویزیون در جمهوری اسلامی ایران

2-8-2 شاخصه های رسانه دینی در جمهوری اسلامی ایران

2-8-3 ملاحظات برنامه ریزی فرهنگی در تعامل میان دین و رسانه

2-8-4 مورد کاوی " ازتو می پرسند"

منابع

 

 

 

براساس یک تعریف، مخاطب کسی است که داوطلبانه به محتوا یا رسانه معینی روی می آورد(رضایی بایندر،1382).همچنین مخاطب به عنوان گیرنده با توجه به نقشی که در فرآیند ارتباطی دارد تعریف می شود.مخاطب درواقع کسی است که قصد داریم پیام های سازمان یا دستگاهی را که در آن کار می کنیم به وی منتقل کنیم.

 

 

 

سن، جنس، شغل، اندازه خانواده، موقعیت فرد در چرخه حیات خانوادگی، درآمد، آموزش، موقعیت جغرافیایی، مذهب، نژاد و ملیت ویژگی های جمعیت شناسی مخاطب را دربر می گیرد.فرستنده در طراحی پیام با هدف معین باید به این ویژگی ها توجه داشته باشد.به عنوان مثال، تحقیقات نشان داده است که زنان مضطرب بادیدن مسابقات و نمایش های متنوع به آرامش می رسند، حال آن که مردان مضطرب با دیدن برنامه های خشن و پر برخورد ارضا می شوند(موشتوری،33:1386).