هدف از این تحقیق بررسی سرمایه اجتماعی و سطوح آن با فرمت docx در قالب 38 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد

 

 

 

فهرست مطالب

سرمایه اجتماعی

انواع سرمایه اجتماعی

نظریه های سرمایه اجتماعی

مدل های سرمایه اجتماعی

سطوح سرمایه اجتماعی

ابعاد سرمایه اجتماعی

سرمایه اجتماعی و امنیت

منابع

 

 

 

 

امروزه یكی از مهم ترین مباحث مورد توجه اندیشمندان كه می توانند مستقیم و غیر مستقیم بر هویت اجتماعی افراد جامعه تاثیر گذار باشد و همچنین از آن تاثیر پذیرد سرمایه اجتماعی است. سرمایه اجتماعی، مجموعه ای از منابع و ذخایر ارزشمندی است كه به صورت ذاتی و نهفته در روابط اجتماعی گروه های نخستین، ثانوی و سازمان اجتماعی جامعه (نهادهای رسمی و غیر رسمی) وجود دارد. برخی از این ذخایر ارزشمند كه گاه از آن به ارزش های اجتماعی نیز یاد می كنند عبارت است از صداقت، حسن تفاهم، سلامت نفس، همدردی،دوستی، همبستگی،فداكاری و ...

 

 

 

سرمایه اجتماعی از طریق این منابع، كنش های كنش گران را در سطح خرد، میانی و كلان، جامعه تسهیل، تسریع و كم هزینه و مطمئن می سازد و آنان را در رسیدن به اهداف مشترك اجتماعی كمك می كند. در برخورد با مفهوم سرمایه اجتماعی با توجه به اینكه در رشته ها و حوزه های مختلف،مطالعاتی انجام شده است. با مفهوم واحد و مشخص روبرو نیستیم. (دورلاف؛ 2002 ، 460) یكی از مشكلاتی كه دانشمندان علوم مدیریت و سرمایه اجتماعی با آن مواجه می باشند ارائه تعریفی جامع از سرمایه اجتماعی است.

 

 

 

 تعریف رابرت پوتنام در علوم سیاسی، جیمز كلمن در علوم اجتماعی فرانسیس فوكویاما در تاریخ اقتصادی - اجتماعی و تحقیقات بانك جهانی از جمله نخستین اقدامات در این زمینه بوده است این واژه توسط اكثر نویسندگان به عنوان شبكه ها، هنجارها، اعتماد و راهی كه جوامع می توانند از طریق آن اهداف جمعی را به صورتی كارآتر انجام دهند، تعریف شده است. سرمایه اجتماعی از حوزه های نسبتا نو پدید در مطالعات میان رشته ای است كه محققان مختلف در زمینه اقتصادی جامعه شناسی، علوم سیاسی، مدیریت و سیاست گذاری به كار برده اند.