هدف از این تحقیق بررسی مفهوم مشارکت و مشارکت اجتماعی با فرمت docx در قالب 11 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد

 

 

 

فهرست مطالب

مشارکت

مشارکت اجتماعی

منابع

 

 

 

تاکنون از مشارکت تعاریف بسیاری به عمل آمده، گستردگی مفهوم مشارکت و تعبیرهای متعدد از آن یکی از ویژگیهای خاص این مفهوم است. محسن تبریزی در تعریف مشارکت، بر ارادی بودن فعالیت های مشارکتی تاکید نموده است از نظر وی مشارکت به آن دست  از فعالیتهای ارادی دلالت دارد که از طریق آن اعضای یک جامعه در امور محله، شهر و روستا شرکت کرده و به طوری مستقیم یا غیر مستقیم در شکل دادن به حیات اجتماعی مشارکت دارند.

 

 

 

 مشارکت راهکاری سریع و منعطف جهت دست یابی به منابع و مهارت های مکمل می باشد. مشارکت، شکاف بین منابع موجود سازمان و الزامات مورد نیاز آینده را پر می کند و با ارایه دسترسی سازمان به منابع بیرونی و نیز با ایجاد هم افزایی، ترویج یاد گیری و تغییر سریع، رقابت جویی سازمان را افزایش می دهد( Mueller , 2002 ). مشارکت باعث تسهیم هزینه ها و مخاطرات، صرفه جویی اقتصادی، کسب دانش و مهارت برای سازمان می گردد. امروزه همکاری و مشارکت بین افراد در سازمان به عنوان یکی از ابزارهای مدیریت جهت بهبود رقابت پذیری سازمان بویژه در محیط های پیچیده در آمده است (Ireland ,2002).