هدف از این تحقیق بررسی نگرش و تئوری فیش باین و آیزن با فرمت docx در قالب 10 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد

 

 

 

فهرست مطالب

تعریف نگرش

2-5-2. ساخت نگرش

 2-5-3. تئوری فیش باین و آیزن

منابع

 

 

 

واژه نگرش معادل لفظ attitude  است ؛که خود از لغت aptuas در زبان لاتین به معنای تطبیق ، مشتق شده است و یک آمادگی ذهنی را برای یک عمل خاص می رساند ( رفیع پور ، 1372 : 5 ). فریدمن و همکاران (1970) نگرش را نظامی بادوام که شامل یک عنصر شناختی ، یک عنصر احساسی و یک عنصر تمایل به عمل است ، تعریف می کنند . آلپورت ( 1935 ) نگرش را یک حالت روانی و عصبی آمادگی که از طریق تجربه سازمان یافته و تأثیری هدایتی یا پویا برپاسخ های فرد ،دربرابراشیا یا موقعیت هایی که به آن مربوط می شود، معرفی می کند ( کریمی ، 1386 : 224 ).

 

 

 

نگرش به معنی ، نظامی از تمایلات به عقاید و اعتقادات یک فرد نسبت به پدیده های محیط خود می باشد . این نظام از تمایلات و..... در طول زمان در پی تأثیر محیطی مثلاً ( تربیت ) و تجربیاتی ( به معنی وسیع آن) شکل می گیردوکم و بیش دارای قوام و دوام میباشد ( رفیع پور ، 1372 :5 ).