هدف از این تحقیق بررسی نیروی انتظامی و امنیت عمومی با فرمت docx در قالب 18 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد

 

 

 

فهرست مطالب

امنیت عمومی

تعریف امنیت

مفهوم امنیت و تحول

ابعاد امنیت

ویژگی های امنیت

تحول امنیت

تبار شناسی مفهوم امنیت

نیروی انتظامی و امنیت

منابع

 

 

 

امنیت واژه عربی از ریشه «امن» است و تعاریف گوناگونی كه تقریبا معانی یكسانی را می رساند از آن به دست آمده است.  در فرهنگ فارسی عمید، امنیت به: « در امان بودن ایمنی، بی ترسی، آرامش و آلودگی» معنا شده است (عمید، 1360: 25) در دانشنامه سیلسی امنیت در لغت، فراغت از هر گونه تهدید یا حمله یا آمادگی برای رویارویی با هر تهدید و حمله آمده است. (آشوری، 1366: 38)

 

 

 

همچنین به صورت نسبتا جامع در فرهنگ علوم سیاسی، امنیت چنین تعریف شده است. 1- تضمین ایمنی، قراردادهای تنظیمی سیاسی برای كاهش احتمال بروز جنگ، برقراری مذاكره به جای محاربه و قصد حفاظت از صلح به عنوان شرط طبیعی بین دولت ها 2- مصوئیت از تصرف اجباری و دور ماندن از خاطرات و تعدیات به حقوق و آزادی های مشروع (آقابخش، 1376: 384). در فرهنگ انگلیس آكفورد، امنیت به معنای: «در حفظ بودن، فراغت از خطر یا اضطراب و تشویق» آمده است. در فرهنگ معین، امنیت به «ایمن شدن، در امان بودن و بی بیمی» معنا شده است. (معین، 1360: 157)در لغت نامه دهخدا به «امنیت» به معنای بی خوفی و امن بودن، بی بیمی، ایمنی، ایمن شدن و در امان بودن آمده است (دهخدا، 2894)

 

 

 

امنیت یعنی رهایی نسبی از جنگ (بوزان،: ص 26)لارونی مارتین (Lurene Mavtin) در خصوص تعریف امنیت می گویدكه: "امنیت عبارت از تضمین رفاه آتی می باشد" این تعریف گر چه بر مبنای نگرشی وسیعتری از امنیت صورت گرفته اما اینكه امنیت بخودی خود بتواند، باعث تضمین رفاه گردد جای سوال است اما در این امر شكی وجود ندارد كه امنیت از لازمه های رفاه می باشد جان ئی ،مورز (Johne.Morrz) می گوید كه امنیت عبارت از رهایی نسبی از تهدیدات زیان بخش می باشد.