هدف از این تحقیق بررسی استراتژی های بازاریابی با فرمت docx در قالب 60 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد

 

 

 

فهرست مطالب

استراتژی های بازاریابی

ویژگیهای زنجیرههای تأمین ناب، چابک

معرفی شرکت شام شام

پیشینه تحقیق

پیشینه داخلی

پیشینه خارجی

منابع

 

 

 

استراتژی بازاریابی فرایندی است که به سازمان این توانایی را می دهد که منابع محدود خود را جهت افزایش فروش و رسیدن به مزیت رقابتی ملموس و محسوس متوجه فرصت های بیشتری نماید استراتژی بازاریابی می بایست مفهوم کلیدی رضایت مشتری را هدف اصلی خود قرار دهد. به عقیده آوریل سی واکر کانون اصلی استراتژی تخصیص مناسب و هماهنگ نمودن فعالیت و منابع بازاریابی است به منظور تامین اهداف عملیاتی شرکت از حیث یک بازار محصول خاص لذا مسئله اصلی مربوط به قلمروی استراتژی بازاریابی، عبارتست از تعیین بازارهای هدف خاص برای یک خانواده محصول با یک محصول خاص سپس شرکت ها از طریق یک طراحی و اجرای برنامه مناسب عناصر آمیخته بازاریابی طبق نیازها و خواسته های مشتریان بالقوه در آن بازار هدف، به دنبال کسب مزیت رقابتی و ایجاد هم افزایی می باشد(حاجی زاده و دیگران، 1389؛ 125).