هدف از این تحقیق بررسی رفتار مصرف کننده با فرمت docx در قالب 21 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد

 

 

 

فهرست مطالب

رفتار مصرف کننده 

انتخاب یا ترجیح یک برند 

وفاداری به یک نام تجاری 

تصمیم گیری درباره خرید 

آمیزه بازاریابی، فنون و شیوه های بازاریابی

آمیزه بازاریابی از دیدگاه مشتری

درگیری در خرید

نیات رفتاری 

موقعیتهای سه گانه نیات رفتاری خرید

مدل تصمیمگیری شناختی

مدل تصمیمگیری تجربی

مدل تصمیمگیری عادی-تکراری

منابع

 

 

 

مدیران مؤسسات تولید کننده اقلامی که در یک محیط رقابتی مشغول به تولید و عرضه هستند، باید تشخیص بدهند چه چیزی برای مشتریان آنها در بازار هدفشان مهم است و معیارهای مقایسه محصولشان با محصول رقیب را در فرآیند انتخاب درک کنند. استراتژیهای سازمانی باید بر اساس درک و شناخت تفکرات، احساسات و رفتار مصرف کنندگان شکل بگیرد. تحقیقات مصرف کننده به شیوه های متعددی می تواند به مدیران در شناخت مصرف کنندگان کمک کند. یکی از مهمترین کاربردهای تحقیقات مصرف کننده، بهبود استراتژیهای بازاریابی می باشد(صمدی،1386).

 

 

 

هدف عمده یک بازاریاب ماورای فروش است. ایجاد یک تعهد پایدار بین نام تجاری و یک گروه مشتری می باشد. فرآیندی است شامل معرفی، آشنایی، ترجیح و در صورت موفقیت محصول، ایجاد وفاداری. در حالیکه تبلیغات بیشتر مقدمات مراحل معرفی و آشنایی را فراهم می کند، عواملی از قبیل قیمت، شهرت نام تجاری و زیبایی ظاهری از عوامل مؤثر بر ترجیح مشتریان هستند و در نهایت کیفیت مناسب محصول باعث ایجاد رضایت و وفاداری در مشتری خواهد شد. سازمانهای بازارمحور، روی مشتریان موجود(شناسایی مشکلاتشان)، دستیابی به ایده های جدید، بررسی بهبودهای پیشنهادی محصول و تغییر آمیزه بازاریابی تمرکز می کنند(کاتلر، 1386).