هدف از این تحقیق بررسی فرهنگ سازمانی و ویژگی های آن با فرمت docx در قالب 25 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد

 

 

 

فهرست مطالب

فرهنگ سازمانی

ویژگی فرهنگ سازمانی

انواع فرهنگ سازمانی

سطوح فرهنگ سازمانی از دیدگاه های مختلف

پیشینه تحقیق

منابع

 

 

 

امروزه صاحبنظران مدیریت و مدیران اجرایی بر اهمیت و نقش بسزای فرهنگ سازمانی در راستای تحقق اهداف و پیشبرد امور سازمانها واقف بوده؛ بنابراین، درصدد شناسایی و نیز چگونگی به كارگیری روشهایی مفید جهت تقویت جنبه های مثبت آن هستند.  به طور كلی میتوان گفت، یكی از مشكلاتی كه بر سر راه مدیران سازمانها برای شناخت ابعاد فرهنگی وجود دارد، انتخاب چارچوب مفهومی یا مدلی جامع، درست و عمیق از فرهنگ سازمانی است ( زارعی متین و همكاران ، 1390 ، ص 57 ). فرهنگ سازمانی موضوعی است كه به تازگی در دانش مدیریت و در قلمرو رفتار سازمانی راه یافته است. به دنبال نظریات و تحقیقات جدید در مدیریت، فرهنگ سازمانی دارای اهمیت روزافزونی شده و یكی از مباحث اصلی و كانونی مدیریت را تشكیل داده است.

 

 

 

 جمعیت‌شناسان، جامعه‌شناسان و اخیراً روان‌شناسان و حتی اقتصاددانان توجه خاصی به این مبحث نو و مهم در مدیریت مبذول داشته و در شناسایی نقش و اهمیت آن نظریه‌ها و تحقیقات زیادی را به‌وجود آورده و در حل مسائل و مشكلات مدیریت به كار گرفته‌اند. با بررسی كه توسط گروهی از اندیشمندان علم مدیریت به عمل آمده فرهنگ سازمانی به‌عنوان یكی از مؤثرترین عوامل پیشرفت سازمانها شناخته شده است. به‌طوری‌كه بسیاری از پژوهشگران معتقدند كه یکی از دلایل موفقیت  ژاپن در صنعت و مدیریت توجه آنها به فرهنگ سازمانی است.  فرهنگ سازمانی به‌عنوان مجموعه‌ای از باورها و ارزشهای مشترك بر رفتار و اندیشه اعضای سازمان اثر می‌گذارد و می‌توان نقطه شروعی برای حركت و پویایی و یا مانعی در راه پیشرفت به شمار آید. فرهنگ سازمانی از اساسی‌ترین زمینه‌های تغییر و تحول در سازمان است نظر به اینكه برنامه‌های جدید تحول بیشتر به تحول بنیادی سازمانی نگاه می‌كند از این‌رو هدف این برنامه‌ها تغییر و تحول فرهنگ سازمان به‌عنوان زیربنا به بستر تحول است ( زارعی ، 1386  ).

 

 

 

فرهنگ عبارت است از ارزشهایی كه اعضای یك گروه معین دارند ، هنجارهایی كه از آن پیروی میكنند ، و كالاهای مادی كه تولید می كنند . فرهنگ را می توان به لحاظ مفهومی از جامعه متمایز كرد ، اما ارتباط بسیار نزدیكی بین این مفاهیم وجود دارد . فرهنگ به شیوه زندگی اعضای یك جامعه معین ، عادات و رسوم آنها ، همراه با كالاهای مادی كه تولید میكنند ، مربوط است  (گیدنز ، 1383 ، ص 56 ). سنتها ، ارزشها ، شیوه زندگی و سایر ویژگیهای اجتماعی كه به آن تعلق داریم ، فرهنگ را تشكیل می دهند ( گنجی ، 1382 ، ص 234 ).