هدف از این تحقیق بررسی مدیریت و طبقات مختلف مدیران در سازمان ها با فرمت docx در قالب 20 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد

 

 

 

فهرست مطالب

2-2 طبقه‌بندی مدیران در سازمان‌ها

3-2 سطوح مختلف تصمیم‌گیرندگان مدیریتی

4-2 دیدگاه‌های مطروحه در خصوص مدیران

5-2 معیار تعریف اطلاعات خوب برای مدیران

6-2 نقش‌های مدیریتی و سیستم‌های اطلاعات حمایتی

7-2 مدیران، تصمیم‌گیری و سیستم‌های اطلاعاتی

8-2 مدل فردی تصمیم‌گیری و سیستم‌های اطلاعاتی

9-2 تصمیم گیری در سازمانها

12-2 کاربرد مدیریت

13-2 طرح ریزی سازمان

منابع

 

 

 

مدیران وقتی شركت‌های خود را به دنیای خارجی معرفی می‌نمایند، وظایف سمبولیك مانند ارائه پاداش‌ها به منابع انسانی را مطرح می‌كنند. مدیران به عنوان مقام تشریفاتی در سازمان عمل می‌نمایند و در نقش رهبر بودن تلاش می‌كنند تا زیردستان را تشویق و مورد حمایت قرار دهند. آنان هم‌چنین به عنوان ارتباط دهنده‌ سطوح متفاوت سازمان عمل نموده و در هر یك از این سطوح، آنها به عنوان پیوند دهنده اعضای تیم مدیریتی كار می‌كنند.

 

 

 

مدیران به عنوان مراقبت كننده سازمانشان عمل می‌كنند و اطلاعات به روز و واقعی‌تر را دریافت نموده و دوباره آن را به افرادی كه نیاز دارند تا از آنها آگاهی یابند توزیع می‌نمایند. بنابراین، مدیران نقش پخش و انتشار اطلاعاتی را بر عهده داشته و به عنوان سخنگوی سازمان عمل می‌كنند (رنگریز، 1387).

 

 

 

مدیران تصمیم‌گیری می‌نمایند. آنان به عنوان كارآفرین منشأ آغاز تحولات سازمانی عمل می‌كنند و آشفتگی‌های ایجاد  شده در سازمان را كنترل نموده و به عنوان حل مشكلات مطرح می‌باشند. منابع را برای اعضاء سازمان كه نیاز به آن دارند، تخصیص می‌دهند و تضادها و واسطه‌های بین گروه‌های متناقض را در سازمان برطرف می‌نمایند، به عبارت دیگر به عنوان مذاكره كننده می‌باشند (منبع قبلی).