هدف از این تحقیق بررسی مفاهیم مرتبط با فرهنگ سازمانی با فرمت docx در قالب 10 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد

 

 

 

فهرست مطالب

مفاهیم مرتبط با فرهنگ سازمانی

ویژگیهای فرهنگ سازمانی

عوامل و اجزاء فرهنگ سازمانی

منابع

 

 

 

از فرهنگ سازمانی تعریفی که به صورت عام موردپذیرش واقع شود، به طورکلی بین دو حد «روش انجام کارها» و «روش فکر کردن» قرار دارد(رابینز،1374،ص476). این تفاوت و گونه گونی در تعریف فرهنگ سازمانی باعث شده که در بیان نقش و تاثیر فرهنگ سازمانی بر عملکرد سازمان و جنبه های مختلف آن نظریات متفاوتی ابراز شده است.انسان شناسان برای فرهنگ بیش از 164 تعریف ارائه کرده اند.

 

 

 

مقصود از فرهنگ سازمانی، سیستمی از استنباط مشترك است كه اعضاء نسبت به یك سازمان دارند و همین ویژگی موجب تفكیك دو سازمان از یكدیگر می‌شود. كریس آرجریس، فرهنگ سازمانی را نظامی زنده می‌خواند و آن را در قالب رفتاری كه مردم در عمل از خود آشكار می‌سازند، راهی كه بر آن پایه به‌طور واقعی می‌اندیشند و احساس می‌كنند و شیوه‌ای كه به‌طور واقعی با هم رفتار می‌كنند تعریف می‌كند. می‌توان گفت كه همه افرادی كه در این زمینه مطالعه نموده‌اند همگی توافق دارند كه فرهنگ؛