هدف از این تحقیق بررسی منابع انسانی و تاریخچه ی پیدایش مدیریتی آن با فرمت docx در قالب 78 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد

 

 

 

فهرست مطالب

مقدمه

تاریخچه پیدایش مدیریت منابع انسانی

تاریخچه مدیریت منابع انسانی در ایران

تعاریف مدیریت منابع انسانی

فلسفه مدیریت منابع انسانی

نگرش فرایندی به مدیریت منابع انسانی

اهمیت مدیریت منابع انسانی برای سازمانها

عوامل موثر بر مدیریت منابع انسانی

ویژگی فعالیت های مدیریت منابع انسانی

مدیریت استراتژیک منابع انسانی

اهداف مدیریت منابع انسانی

استراتژی منابع انسانی

مکاتب توسعه استراتژی

فعالیت ها و نقش های مدیریت منابع انسانی

فعالیت ها وظایف

نقش های مدیریت منابع انسانی

سیستم اطلاعات منابع انسانی

برنامه ریزی استراتژیک منابع انسانی

عوامل مهم در گسترش نقش مدیریت منابع انسانی

مدیریت منابع انسانی و مدیریت کارکنان

الگو های توانمند سازی

مکتب روابط انسانی

مقایسه مدل های تدوین استراتژی منابع انسانی

مدل جنبه های سخت ونرم

مدل چارچوب  مدیریت منابع انسانی هاروارد

مدل کاربرد تئوری سیستم در مدیریت منابع انسانی

مدل ذینفع ها

مدل نظام منابع انسانی بر اساس کارکرد های منابع انسانی

جهانی شدن و مدیریت منابع انسانی

حسابداری منابع انسانی

موضوعات پرسنلی در منابع انسانی

آینده مدیریت منابع انسانی

نقش درحال تغییرمنابع انسانی

چالش ها

نقش منابع انسانی درمسئولیت اجتماعی

منابع

 

 

 

مدیریت منابع انسانی در حقیقت عنوانی است که طی دهه 1970 میلادی مطرح شده است اگر چه بسیاری از صاحبنظران هنوز هم ، عناوین قبلی و قدیمی آن را عموما به صورت مترادف مورد استفاده قرار می دهند اما بسیاری از آنها معتقدند که مدیریت منابع انسانی مفهومی فراتر از مدیریت پرسنلی دارد و تمامی این عنوان ها را در بر می گیرد . مدیریت منابع انسانی امروزه تخصص ویژه ای از مدیریت به شمار می رود که بیش از اینکه به صورت تخصصی ویژه در آید ، کم و بیش در گوشه و کنار دنیا کسانی در حمایت از کارکنان مطالبی را مطرح می ساختند . برای مثال در حدود سال 1800 میلادی یکی از کارخانه داران انگلیسی به نام « رابرت اون » برای اولین بار به بررسی نیاز های نیروی انسانی پرداخت و از بهبود شرایط محیط کار سخن گفت( ابطحی ، 1385 : 9).

 

 

 

آون قریب به هفتاد سال از زندگی خود را صرف تامین سعادت طبقه کارگر در فرآیند سازمان های صنعتی نمود و در این راه از بذل سرمایه مادی و معنوی فروگذار نبود و به همین سبب نامش در تاریخچه دانش مدیریت به عنوان بنیانگذار مدیریت منابع انسانی جاودانه مانده است . او فلسفه قدیمی بهره بری از نیروی انسانی و بهره دهی به وی را مورد تجدید نظر قرار داد و انتظامی در مدیریت صنعتی ایجاد نمود ( پرهیزکار ، 1375 : 48 - 47 ). حوزه مدیریت منابع انسانی که از اوایل دهه 1980 در متون مدیریت مطرح شد اساساً با حوزه قدیمی مدیریت کارکنان و اداره امور کارکنان متفاوت است .