هدف از این تحقیق بررسی وضعیت سیستم گردش مکاتبات در آموزش وپرورش با فرمت docx در قالب 24 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد

 

 

 

فهرست مطالب

وضعیت سیستم گردش مکاتبات در آموزش وپرورش

معرفی سیستم اتوماسیون اداری ادارات آموزش وپرورش ومدارس

نقد وبررسی تحقیقات انجام شده

پیشینه پژوهش در ایران

 پیشینه پژوهش در جهان

پژوهش کای

 پژوهش مارلیک وکولیس

پژوهش گالستر

 پژوهش ریچارد ال.دفت 

منابع

 

 

 

از آنجایی که آموزش وپرورش متولی وبزرگترین مرکز ارائه کننده سیستم های آموزشی وتربیتی              می باشد بدیهی است که همواره با حجم زیادی ازمکاتبات وارده ، صادره وداخلی روبرواست.این سازمان از نظر ساختار سازمانی در استان ها  دارای شش سطح سازمانی مشتمل بر مدیریت کل یا رییس کل، معاونین مدیر کل در بخشهای مختلف،روسای ادارات شهرستانها ،معاونین ادارات شهرستانها، مدیران مدارس ومعاونین مدارس می باشد، البته نباید فراموش کرد در این ساختار باید کارشناسان ادارات شهرستانها ونهایتاً دبیران مدارس رانیز اضافه کرد.

 

 

 

هم اکنون ورود و خروج مکاتبات از طریق دبیرخانه ها صورت می پذیرد.دبیرخانه های ادارات کل اولین سطح دبیرخانه در سازمان هستند که در بهترین حالت نامه وارده تحویل آنها می گردد. بدیهی است برای اینکه نامه به دست فرد اقدام کننده(کارشناس) برسد باید موفق به اخذ دستور مدیرکل یا معاونت اداره کل،ریس اداره یا معاون اداره و کارشناس مسئول برسد با فرض اینکه ارجاع نامه بین کارشناس مسئول واحد و کارشناس مربوطه بدون بازگشت به دبیرخانه اتفاق بیافتد نامه ها باید حداقل 6 بار توسط پیک های مسئول بین دبیرخانه ومسئولین جابجا شود تا ضمن ثبت دستور صادره مسئول تاریخ و زمان و فرد ارجاع گیرنده مجدد ثبت گردد. البته برای درک کامل این روال باید مواردی مانند تحویل نامه به دبیرخانه مدیریت ،ارجاعات اشتباه، نامه های نیازمند اخذ دستور مجدد یانیازمند استعلام نحوه اقدام و غیره را نیز در نظر گرفت.

 

 

 

در خصوص نامه های صادره ساده ترین روال موجود درمدارس ارسال پاسخ به نامه های وارده می باشد. اما از آنجاییکه مدارس ارائه کننده خدمات آموزشی ،پرورشی ،بهداشتی ،مشاوره و...در حجمی وسیع می باشد کافی است فقط یک مرحله مکاتبه صادره وپاسخ به آن ومکاتبه وارده وپاسخ به آن را در نظر گرفت.دراین سیستم همانند تمامی سیستم های دستی ، تعیین مرحله انجام کار ، فرد گیرنده، خود بسیارزمانبراست بویژه درزمانیکه نامه یا اقدام در مرحله جابجایی توسط پیک مربوطه می باشد این مسئله تبدیل به معضل می گردد.با توجه به توضیحات فوق و تعداد بسیار زیاد مدارس در هر شهرستان به راحتی می توان حجم نیروی انسانی و مالی در گیر،میزان تاخیر، میزان نارضایتی عوامل اجرایی وسایر مشکلات حاصل از سیستم گردش مکاتبات دستی در سازمان مربوطه را درک کرد.