هدف از این تحقیق بررسی یادگیری و سطوح آن با فرمت docx در قالب 44 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد

 

 

 

فهرست مطالب

یادگیری

1- 4- 2- مقدمه

2- 4- 2- تعاریف یادگیری

3- 4- 2- ویژگیهای یادگیری

4- 4- 2- سطوح یادگیری

5- 2- یادگیری سازمانی

1- 5- 2- تاریخچه­ی یادگیری سازمانی

2- 5- 2- انواع یادگیری در سازمان

3- 5- 2- دسته­بندی پژوهشهای یادگیری

4- 5- 2- تعاریف یادگیری سازمانی

5- 5- 2- یادگیری سازمانی و سازمان یادگیرنده

6- 5- 2- مهارتهای یادگیری سازمانی

7- 5- 2- یادگیری سازمانی از دیدگاه صاحبنظران مختلف

1- 7- 5- 2- هابر و فرایندهای یادگیری

2- 7- 5- 2- قابلیت یادگیری در سطح سازمان از نظر کارل و کنت (1994)

3- 7- 5- 2- قابلیت یادگیری سازمانی از دیدگاه ردینگ

4- 7- 5- 2- قابلیت یادگیری سازمانی از دیدگاه یونگ و پاوید

5- 7- 5- 2- دیدگاه پیتر سنگه دربارهی سازمان یادگیرنده

6- 7- 5- 2- ابعاد یادگیری سازمانی از دیدگاه نیفه

منابع

 

 

 

بدون شک پدیده­ی یادگیری مهم­ترین پدیده­ی روانی در انسان و موجودات تکامل یافته­است، به این دلیل که پایه و اساس بسیاری از مسائلی است که موجب می­شود انسان از نظر روانی از سایر موجودات و دیگر همنوعان خود متمایز گردد. انسان امروزی در مقایسه با انسان قرون گذشته، بیشتر از هر زمانی دیگر حاکم بر تقدیر و محیط زندگی خویش است. همه­ی این پیشرفت­ ها مدیون آموزش و یادگیری است (پارسا، 1374). امروزه سازمانهای موفق دریافته ­اند که با حرکت در مسیر توسعه ­ی انسانی و بهبود مستمر آموزش، می­توانند بهره­وری فردی و سازمانی را تحقق بخشند. بسیاری از صاحب­نظران، امروز در کنار پیشرفت­های تکنولوژی و افزایش ظرفیت در ابعاد مختلف توسعه­ی سازمانی، توجه به آموزش و به سازی منابع انسانی را از عوامل مهم می­دانند و الزام­ های مهم پیشبرد اهداف سازمانی می­شمارند (نادری و جمشیدیان، 1386).

 

 

 

در آموزش یادگیری به دو شیوه، مفهوم سازی و تعریف می­شود: به عنوان یک تغییر نسبتا دائمی در رفتار که حاصل تجربه می­باشد، یا یک تغییر نسبتا دائمی در شناخت که حاصل تجربه می­باشد. رویکرد نخست منعکس کننده­ی نظریه ­های رفتار­گرایان است و رویکرد دوم، منعکس کننده­ی نظریه­ های شناخت گرایان می­باشد. در آموزش و پرورش سازمانی، گرایش بیشتر به سمت رفتار­گرایان است و اهداف یادگیری به لحاظ رفتار­های مطلوب و قابل ملاحظه تعریف می­شود (رمضان و حسنوی، 1390).  هم­ چنین کانیگهام، داوس و بنت (2004) یادگیری را فرایند درگیری فعال با تجربه­های درک و شناخت جهان که مستلزم افزایش مهارت با دانش یا ادراک و تعمیق ارزش­ها و توسعه­ ی قابلیت­ های انسانی در واکنش به محیط است، تعریف می­کنند. یادگیری اثر­بخش به تغییر، تحول و علاقه به یادگیری بیشتر منجر می­شود.