هدف از این تحقیق بررسی آموزش کارکنان و نیروی انسانی با فرمت docx در قالب 77 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد

 

 

 

فهرست مطالب

مقدمه

تحقیقات انجام شده در ایران

تحقیقات انجام شده در خارج از كشور

مبانی نظری آموزش كاركنان

مفهوم شناسی آموزش و آموزش كاركنان

اهمیت و ضرورت آموزش كاركنان

اهداف آموزش نیروی انسانی

مراحل آموزش كاركنان

مفهوم شناسی ارزشیابی آموزشی

تاریخچه ارزشیابی

ضرورت ارزشیابی

ارزشیابی و برنامه ریزی

اثربخشی آموزشی

سایر عوامل مؤثر در اثربخشی برنامه‏های آموزشی

شاخص‏های اثربخشی آموزشی

موانع اثربخشی دوره های آموزشی

عوامل مؤثر بر اثربخشی آموزش كاركنان

رویكردهای ارزیابی اثربخشی دوره های آموزشی

رویكرد ارزیابی مبتنی بر هدف Goal Based Evaluation

رویكرد ارزشیابی واكنشی

رویكرد ارزشیابی واكنشی

رویكرد محكمه قضایی

الگوهای ارزیابی اثربخشی آموزش

الگوی ارزیابی اثربخشی كرك پاتریك

منابع

 

 

 

امروزه پیشرفت و توسعه سازمان ها و مؤسسات در گرو ارتقاء سطح دانش، مهارت و بینش منابع انسانی است. بر همین اساس شاهد هستیم كه اغلب مؤسسات و سازمانهای پیشرو بیش از پیش توجه خود را به آموزش و بهسازی منابع انسانی معطوف داشته اند. این مهم اصولاً در قالب برنامه ریزی آموزشی مدون، کوتاه مدت یا دراز مدت به اجرا در می آید. در این راستا، هر برنامه آموزشی از نظر علمی، سه مرحله مستقل و در عین حال مرتبط به هم داراست.

 

 

 

ایزدی(1371)تحقیقی را در زمینه"بررسی كارایی و اثربخشی آموزش های ضمن خدمت معلمان مقطع كاردانی رشته آموزش ابتدایی در سطح استان مازندران"با تعیین میزان اثربخشی آموزش های ضمن خدمت انجام داد. نتایج حاصله از این تحقیق نشان داده كه آموزش ضمن خدمت باعث افزایش دقت در افراد، میزان همكاری و ارتباط بین معلمان با یكدیگر، با مدیریت مدرسه، با دانش آموزان و اولیاء آنان شده است. بر اساس نتایج این تحقیق مهارت تفكر برای حل مشكلات درسی و غیر درسی دانش آموزان و افزایش در توانایی تدریس معلمان نیز از تاثیرات دیگر این آموزش ها در افراد می باشد.