هدف از این تحقیق بررسی فرسودگی شغلی و دیدگاه های مرتبط با آن با فرمت docx در قالب 40 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد

 

 

 

فهرست مطالب

فرسودگی شغلی

رویكرد های مختلف نسبت به فرسودگی شغلی 

رویكرد بالینی

رویكرد روانشناختی- اجتماعی

رو یكرد تبادلی چرنیس

مدل كاپنر

رویکرد ساختاری

مراحل فرسودگی شغلی

دیدگاه ماسلاچ

دیدگاه پستونچی

مراحل  فرسودگی شغلی معلمان  از دیدگاه ساراسون

عوامل فرسودگی شغلی

نشانه های فرسودگی شغلی

عوارض فرسودگی شغلی

استرس شغلی

منابع استرس شغلی

ارتباط استرس شغلی با فرسودگی شغلی

چگونگی پیدایش فرسودگی شغلی

فرسودگی فرد و فرسودگی شغلی

فرسودگی شغلی و شغل آموزگاری

فشار روانی

آثار تخریبی فشار روانی در تدریس

راههای كاهش فشار روانی معلمان

منابع

 

 

 

كار صرف نظر از تامین مالی ، می تواند برخی از نیازهای اساسی آدمی نظی