هدف از این تحقیق بررسی تبلیغات و بانکداری الکترونیک با فرمت docx در قالب 20 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد

 

 

 

فهرست مطالب

مقدمه

ادبیات موضوع

 تبلیغات

مشتری

تعریف بانک و بانکداری الکترونیک

پیشینه تحقیق

منابع

 

 

 

دایره المعارف امریکا هم در باب تبلیغ و تعریف آن آورده است ، تبلیغ شامل پیامهای دیداری گفتاری است که از طریق وسایل تبلیغاتی با پرداخت وجه مردم را به طریقی علاقمند و موافق یک نوع محصول، یک خدمت، یک فکر، یک نقطه نظر و یا یک مارک به خصوص مینماید. (ویژگیهای جمله های تجاری) میتوان سه عامل اساسی را در تبلیغ شناسایی کرد :1) پیام : دیداری یا گفتاری،2) محصول یا عقیده ،3) تولید کننده :هر تولیدکننده ای محصول مادی یا معنوی خود را از طریق پیامهایی به مخاطب منتقل مینماید بعضی از دست اندرکاران صنعت تبلیغ چهار عامل را در یک تبلیغات بازرگانی در نظر میگیرند:

 

 

 

 -1 فرستنده پیام (آگهی دهنده) 2 - پیام (آگهی) -3 وسیله ارسال  پیام (وسایل نشر آگهی) 4 - گیرنده پیام  (مخاطب آگهی)   (محمدی-محمد حسین، 1390،ص12) تبلیغات : مجموعه فعّالیتهایی است که توسط آن پیامهای سمعی و بصری به منظور آگاهی رسانی و تحت تاثیر قرار دادن مردم در خصوص کالاها ، ایده ها ، نهادها و حتّی افراد و فعّالیتها به طور عمومی منتشر یا توزیع میگردد.(حیدر پور  )