هدف از این تحقیق بررسی عدالت و موانع تحقق آن در سازمان با فرمت docx در قالب 19 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد

 

 

 

فهرست مطالب

عدالت سازمانی

مقدمه

مفهوم عدالت و عدالت سازمانی

ابعاد عدالت سازمانی

عوامل موثر بر درک عدالت سازمانی

موانع تحقق عدالت در سازمان

منابع

 

 

 

عدالت  مفهومی انتزاعی است كه از آن تعابیر گوناگونی مد نظر قرار میگیرد. هنگامی كه از این مفهوم در محیط سازمانی استفاده میشود، اصطلاح عدالت سازمانی به كار میرود (امیرخانی و پورعزت، 1387). با این حال یكی از دشواریهای بحث عدالت، ابهام در تعاریف و معانی آن است. زبان عربی برای برخی واژهها بیش از ده مترادف دارد و واژه عدالت نیز واجد چنین مترادفهایی است. بنابراین برای هر جنبهای از عدالت معانی متعددی وجود دارد كه شاید مهمترین آنها قسط، قصد، استقامت،وسط، نصیب، حصه، میزان، انصاف و غیره باشد. كلمه معادل عدالت در فرانسه و انگلیسی justice و در لاتین justitia است. فرهنگ لغات آكسفورد عدالت را به عنوان حفظ حقوق با اعمال اختیار و قدرت و دفاع از حقوق با تعیین پاداش یا تنبیه توصیف كرده است. اما آنچه در تعاریف این واژه به مقاصد ما نزدیكتر است مفهوم عدالت به معنای برابری و تساوی، دادگری و انصاف، داوری با راستی و درستی و مفاهیم دیگری از این قبیل است (حسین زاده و ناصری، 1386).

 

 

 

متخصصان علوم اجتماعی نیز از مدتها پیش به اهمیت عدالت به عنوان پایهی اساسی و ضروری برای اثربخشی كنشها و كاركردهای سازمانها پی برده اند. چنین توجهی در مورد عدالت در سازمانها امر غیرمنتظره ای نیست، چون ادعا میشود كه عدالت اولین عامل سلامتی مؤسسات اجتماعی است (نعامی و شكركن، 1383). مازلو نیز عدالت را تقریباً یك نیاز اساسی مطرح كرده و آن رابه همراه انصاف، صداقت و نظم در یك گروه قرارداده است و از آنها به عنوان پیش شرط‌‌های اساسی برای ارضای نیازها یاد كرده است (Taylor, 2003).