هدف از این تحقیق بررسی مدیریت دانش و تاریخچه ی آن با فرمت docx در قالب 32 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد

 

 

 

فهرست مطالب

مدیریت دانش

2-2-1. تاریخچه مدیریت دانش

2-2-2. تعریف مدیریت دانش

2-2-3. اصول مدیریت دانش

2-2-4-اهمیت و مزایای مدیریت دانش

2-2-5-اهداف مدیریت دانش

2-2-6-رویکردهای مدیریت دانش

2-2-7-اجزا و عناصر مدیریت دانش

2-2-8-چارچوب نظری مدیریت دانش

2-2-8-1- مدیریت دانش از منظر مدیریت استراتژیک

2-2-8-2-مدیریت دانش از منظر سیستم های اطلاعاتی

2-2-8-3-مدیریت دانش از منظر رفتار سازمانی

2-2-8-4-مدیریت دانش از منظر مدیریت تولید

منابع

 

 

 

از اواسط دهه 1980 بتدریج افراد و سازمانها به نقش بسیار مهم دانش در محیط های رقابتی پی بردند و در مدت زمان نسبتاً کوتاهی این پدیده جهت کسب مزایای رقابتی پایدار، جایگاه خود را در بین سایر منابع تولید ثروت تثبیت نمود. اصطلاح مشهور برای معرفی این دوره، "اقتصاد ایده" می باشد. اقتصاد ایده اغلب به پتانسیل نامحدود برای رشد و موفقیت های اقتصادی اشاره دارد که براساس آن نوآوریهای جدید و تولیدات مبتنی بر دانش امکان پذیر می گردد. این فرآیند از اکثر جنبه های اقتصادی سنتی که محدود بودن فرصتها را براساس اصل کمیابی منابع فیزیکی، نیروی کار متخصص، سرمایه و غیره تصور می کند، متمایز است.

 

 

 

در قیاس با تئوری های اولیه، اقتصاد ایده بیشتر به افزایش کیفیت زندگی و خلق و تولید ثروت می پردازد (Kelly,1996:149). کارل ویگ برای اولین بار مفهوم مدیریت دانش را در سال 1986 رواج داد. ویگ مدیریت دانش را عبارت از ساخت، تجدید و کاربرد و بهره برداری از دانش، برای حداکثر سازی اثر بخشی دانش سازمان و بازگشت داراییهای دانشی آن می داند. از آن زمان تلاشهای بسیاری برای تعریف مدیریت صورت پذیرفت. با این وجود، تعریف مدیریت دانش پیچیده است و دلیل آن نیز تفاسیر متعدد حاصل از دیدگاههای مختلف و تعدد زمینه های مرتبط با آن می باشد.

 

 

 

مدیریت دانش را می توان به عنوان روشی برای بهبود عملکرد، بهره وری و رقابت پذیری، بهبود کارآمد کسب، تسهیم و استفاده از اطلاعات درون سازمان، ابزاری برای بهبود تصمیم گیری، طریقی برای بدست آوردن بهترین روش ها، راهی برای کاهش هزینه ها و روشی برای نوآورترشدن سازمان دید. مدیریت دانش به معنای توسعه و بهره برداری از داراییهای دانشی یک سازمان است که باعث تحقق اهداف سازمان گردد. در دنیای کسب و کار مدیریت دانش به مفهوم فرآیند تولید ارزش از سرمایه های نامحسوس است و در واقع این نوع مدیریت نوعی تعامل میان درون و خارج سازمان یعنی مشتریان و ذینفعان است. استراتژی اصلی در مدیریت دانایی ارائه دانش لازم به هر فرد در مکان و زمان مناسب و به طریق صحیح می باشد (Davenport et al,1999:103).