در این پروژه پاورپوینت مواد و مصالح ساختمانی - چوب ( تنها مصالح تجدیدپذیر ) در 43 اسلاید به طور کامل و جامع همراه با شکل و تصاویر طبق موارد زیر ارایه شده است:

1- چوب چیست؟

2- شکل ساختمان چوبی برای مناطق زلزله خیز

3- چوب تنها منبع طبیعی تجدیدپذیر

4- چوب،یکی از قدیمی‌ترین مصالح ساختمانیموجود در طبیعت

تصویر مرتبط

5- انداختن درخت و حمل الوار

6- وزن مخصوص چوب

7- عناصر عمده تشکیل دهنده چوب

8- انداختن درخت و حمل الوار

نتیجه تصویری برای چوب

9- اطلاعاتی از درون چوب

10- تغییر ابعاد بر اثر حرارت

11- گرمای ویژهٔ چوب

12- جذب و تخفیف صدا

نتیجه تصویری برای گرمای ویژه چوب

13- خواص شیمیایی و کاربردی

14- اثر اسیدها وقلیاها برچوب

15- خواص کاربردی

16- شکل ظاهری چوب

نتیجه تصویری برای گرمای ویژه چوب

17- الوار اندازه و کاربرد آن

18- تاریخچه چوب در ایران

19- مصرف چوب در بناهای دوره قاجار و معاصر

20- ساختمان‌های چوبی در شمال ایران

21- کاربرد امروزه چوب

 

نتیجه تصویری برای چوب

نتیجه تصویری برای گرمای ویژه چوب