هدف از این تحقیق بررسی تعریف مفاهیم اصلی مدیریت استراتژیک با فرمت docx در قالب 24 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد

 

 

 

فهرست مطالب
جهت گیری استراتژیک
مقدمه
تعریف مفاهیم اصلی مدیریت استراتژیک
استراتژی
برنامه‎ریزی استراتژیک
تفکر استراتژیک
مدیریت استراتژیک
جهت گیری استراتژیک
پیشینه تحقیقات انجام شده
نمونه ای ازتحقیقات انجام شده درایران
نمونه ای ازتحقیقات انجام شده درسایرکشورها

 

 


مفهوم استراتژی از سال 1960 در مطالعه‎های کسب و کار به کار برده شده و با وجود پذیرش گسترده آن، هنوز مفهومی مبهم و خاص در مدیریت است. تعریف مفهوم استراتژی از یک پژوهش گر به پژوهش گر دیگر متفاوت است. اما در جوهره بسیاری از تعاریف، مفهوم استراتژی چنین بیان شده است. الگوی به جریان انداختن تصمیمات و فعالیت‎هاست که خصیصه اصلی آن، ارتباط با محیط‎اش است و عاملی تعیین کننده در دستیابی به اهداف است.

 

 


براساس تعریف مینتز برگ از استراتژی که به 5P معروف است. استراتژی را می‎توان به پنج شکل توصیف کرد. 
Plan  : طرح و نقشه یا برنامه‎ریزی
Ploy : صف آرایی / ترفند
Pattern  : الگو
Position : موقعیت یا جایگاه
Perspective  : چشم انداز یا دیدگاه