هدف از این تحقیق بررسی فرایند های اصلی مطالعات و سرمایه گذاری با فرمت docx در قالب 21 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد

 

 

 

فهرست مطالب

2-2) فرایندهای اصلی مطالعات

1-2-2)اطلاعات ویژه و تحلیل‌های پایه

2-2-2) ارزیابی منابع مالی طرح

3-2-2) ارزیابی ظرفیت وام‌گیری

4-2-2 ) تخصیص سرمایه‌گذاری‌ها

5-2-2) باز پرداخت سرمایه‌گذاری‌ها

3-2 ) تأمین منابع  مالی

1-3-2)معرفی روشهای مناسب جهت تأمین منابع مالی برای اجرای طرح های تملّک دارائی‌های سرمایه‌ای

قراردادهای نوین مهندسی

استفاده از ابزارهای مالی اسلامی (صكوك)

2-3-2) سابقه تاریخی

منابع

 

 

 

یکی از عوامل موثر درافزایش منابع مالی یک طرح ، ظرفیت أخذ وام آن است . این ظرفیت خود از عوامل مختلفی متأثر است، که این عوامل در نمودار شماره (5) ارائه شده است.   تحلیل سرمایه‌گذاری از دیدگاه مالی ، برای هر یک از طرف‌های شرکت کننده در طرح اهمّیت دارد و ابزار بسیار مؤثری برای ارزیابی آثار مالی ، انگیزه‌ها و کارآیی ‌مالی به‌شمار می‌آید.در تحلیل سرمایه‌گذاری براساس تحلیل بودجه یک طرح نیروگاهی یا واحد بهره‌برداری نمونه انجام می‌شود. برای این اقدام، با بررسی نظام‌های بهره‌برداری در محدوده طرح و طبقه بندی آن‌ها ، از هر الگوی بهره‌برداری ، تعدادی نمونه انتخاب و با بررسی صحرایی ، مشاهدات و تکمیل پرسشنامه ، اطلاعات لازم تهیه و بودجه‌ها یا حساب‌های جداگانه در طول زمان در شرایط بدون اجرای طرح و با اجرای طرح تهیه (پیش‌بینی) می‌شود .

 

 

 

از طریق اعمال سیاست‌های باز پس‌گیری سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده ، دولت می‌تواند پول سرمایه‌گذاری شده را دوباره باز پس‌بگیرد و آن را برای بازپرداخت وام‌های اخذ شده و یا جبران استهلاک و فرسودگی تأسیسات و احیاناً طرح های دیگری که به سایر افراد جامعه فایده می‌رسانند سرمایه‌گذاری کند. در صورتیکه این سرمایه‌گذاری انجام‌شده توسط دولت بازپس گرفته نشود ، قسمتی از فواید طرح که عاید افراد استفاده کننده از آن طرح بخصوص می‌شود به منزله یارانه پرداخت شده به آن ها از منابع‌عمومی ‌می‌باشد.