هدف از این تحقیق بررسی مشارکت و پیش نیازهای آن با فرمت docx در قالب 27 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد

 

 

 

فهرست مطالب

مشارکت

پیش نیازهای مشارکت

مشارکت اجتماعی

اهمیت مشارکت در اسلام

مشارکت مدرسه و عرصه های آن

نقش مهارت های مدیریت تنوع فرهنگی در ارتقاء مشاركت اجتماعی

پیشینه تحقیق و مطالعات انجام شده

منابع

 

 

 

مشارکت توسط یک فرد هنگامی صورت می پذیرد که اولاً؛ انگیزه کافی برای مشارکت را داشته باشد. ثانیاً؛ امکان مشارکت برای فرد مشارکت خواه فراهم شده باشد. نخستین سازه مؤثر در مشارکت ، دانش فرد و اطلاعات فرد در مورد پدیده مشارکت اشت. حداقل اطلاعات در مورد مشارکت لازم است تا ذهن فرد نسبت به موضوع کنجکاو و فرد بتواند آن را موضوع احساسات مثبت و منفی قرار دهد. دومین سازه مؤثر بر مشارکت، تصور فرد از پیامدهای مشارکت است. مشارکت می تواند به عنوان ابزاری مناسب برای دفاع از خویشتن و منافع فردی و گروهی تلقی شود. همچنین از طریق مشارکت فرد می تواند استعدادهای بالقوه خویش را به فعالیت درآورد. تصور فرد از پیامدهای مشارکت به نگرش فردی و تجربیات او مرتبط است. سومین عامل مؤثر بر مشارکت، ارزیابی فرد در زمینه پیامدهای متصور درباره مشارکت است (رحمانی،1387).

 

 

 

تحقق مشارکت مستلزم فراهم آمدن برخی پیش نیازها است که تعدادی از آن ها در وجود مشارکت کنندگان و تعدادی دیگر در محیط پیرامون جای دارند. عمده ترین این پیش نیازها که تحقق و کارایی مشارکت را تعیین کرده و سطح آن را مشخص می سازد عبارتند از: فراهم بودن زمینه مشارکت: مشارکت به سختی می تواند در زمان اضطرار و فوریت و قبل از آن که زمینه های آن فراهم شده باشد به نحوی مناسب تحقق یابد. فایده مندی مشارکت: فواید اجتماعی مشارکت باید بر هزینه های آن فزونی داشته باشد. مورد علاقه بودن موضوع مشارکت: موضوع مشارکت باید مشخص و مورد علاقه افراد باشد. در غیر این صورت آنان به مشارکت به مانند سرگرمی و یا از سر اضطرار خواهند پرداخت. به هر حال پایداری در مشارکت با علاقه فرد پیوند دارد.