در این پروژه پاورپوینت مواد و مصالح ساختمانی - سرب و کاربرد های آن در 36 اسلاید به طور کامل و جامع همراه با شکل و تصاویر و جداول کاربردی طبق موارد زیر ارایه شده است:

1- نعریف سرب

2- خصوصیات فیزیکی و شیمیایی سرب

3- تاریخچه سرب

4- تاریخچه سرب در ایران

تصویر مرتبط

5- تاریخچه سرب قبل از اسلام

6- خواص و کاربرد سرب:

7- ورق سرب

8- سرب به عنوان مواد روانکار

نتیجه تصویری برای سرب

9- كاربرد هاي سرب:

10- کاربردهای سرب به دو دسته فیزیکی و شیمیایی تقسیم می شود که در جدول ذیل آمده است:

11- جدا سازی:

12- سنگ معدن سرب

نتیجه تصویری برای معدن سرب

13- سرب مذاب

14- مسموميت با سرب

15- اثرات مسمومیت با سرب

16- جدول منابع طبیعی و غیر طبیعی سرب

17- تماس با سرب به دلایل شغلی :