در این پروژه نمونه سوالات امتحانی اجرای ساختمان ها با مصالح بنایی  با پاسخنامه  تشریحی در 11 صفحه و 62 سوال به صورت فایل PDF طبق موارد زیر بیان شده است:

1- انواع ساختمانها

2- تعداد طبقات

3- میخ کوبی

4- میخ کمکی

5- ریزش خاک

6- عیاربتن

7- ضخامت بتن

8- اجزای اصلی ساختمان

9- فاصله میل گردها

10- مراحل اجرای ساختمان

11- ضخامت دیوارها

12- الزامات عمومی

13- لاغری دیوار

14- لاغری ستون

15- کلاف افقی

16- کلاف قائم

17- و بسیاری از موارد دیگر..........................