هدف از این تحقیق بررسی درگیری شغلی با فرمت docx در قالب 58 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد

 

 

 

فهرست مطالب     
درگیری شغلی
تعریف درگیری شغلی
مدل سه مرحله ای کاسمیر
تعیین کننده های درگیری شغلی
اندازه گیری درگیری شغلی
درگیری شغلی و رفتار شهروندی سازمانی و عملکرد کاری
درگیری شغلی و نوآوری در سازمان و عوامل محیط کار
درگیری شغلی و خصوصیّات شخصیّتی
عوامل اثرگذار بر درگیری شغلی
پیامد های درگیری شغلی
دیدگاه کانونگو درباره¬ی درگیری شغلی
مدل منافع نهفته ( تئوری محروم سازی )جاهودز
نظریه درگیری شغلی و مدیریت کیفیّت فراگیر و مدیریت منابع انسانی
مروری بر پژوهش انجام شده در داخل و خارج کشور
پیشینه¬ی پژوهش موضوع در داخل کشور
پیشینه¬ی پژوهشی در خارج از کشور

 

 

 

به اعتقاد پیتر دراکر، موفقیّت سازمان ها در عصر حاضر به قابلیّت  مدیریتی مدیران در سازمان ها وابسته است. کسب این قابلیّت ها صرفاً از طریق کسب دانش و معلومات حرفه ای حاصل نمی شود، بلکه مستلزم توسعه¬ی همه جانبه مدیران در ابعاد مهارتی، شخصیّتی و تحوّل در نگرش و رفتار آنهاست

 

 

 

و یکی از این نگرش های مهم جهت ایجاد تحوّل در  نیروی انسانی سازمان ها، درگیری شغلی  می باشد. در دهه اخیر، مفهوم درگیری شغلی مورد توجه بسیاری از متخصصان حوزه روان‌شناسی صنعتی- سازمانی و مدیریت بوده است و پژوهشگران این حوزه بر وجود بازخورد های متفاوت کارکنان درباره-ی کار و رفتارهای مرتبط با این  بازخوردها تأکید کرده اند.