هدف از این تحقیق بررسی رسانه و تاریخچه ی خبر با فرمت docx در قالب 26 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد

 

 

 

فهرست مطالب

2-1-1 تعریف رسانه

2-1-2 وظایف و کارکردهای رسانه

2-1-3 وظایف رسانه‌های خبری

2-1-4 خبر چیست؟

2-1-5 تاریخچه خبر

2-1-6 اهمیت اخبار و اطلاع رسانی

2-1-7 تاریخچه بی بی سی

2-1-8 شبکه خبر

منابع

 

 

 

یکی از مهمترین وظایف رسانه­های خبری، اطلاع­رسانی، هوشیارسازی و گسترش دانش و اطلاعات مخاطبان در زمینه­هایی است که امکان دسترسی و تجربه مستقیم از رویدادها و موضوع­های مختلف برای آنها فراهم نباشد. در بین سازمان­ها و نهادهای گوناگونی که در جامعه فعالیت می­کنند، وظیفه جمع­آوری، تدوین و انتقال اطلاعات و تأمین نیازهای مخاطبان در زمینه­های مختلف بر عهده رسانه‌های خبری است. دنیایی که در آن زندگی می­کنیم در بسیاری از موارد دور از چشم و ذهن ماست.

 

 

 

این دنیا را باید شناخته، تبیین و متصور کرد. آنچه در صحنه سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی رخ می‌دهد، برای همه مردم قابل دسترسی یا تجربه مستقیم نیست. وسایل ارتباط جمعی با ارائه اخبار و اطلاعات گوناگون –آگاهانه یا ناخودآگاه- می­کوشند به شکل­گیری ذهنیات ما از محیط اطراف کمک کنند. ارائه اطلاعات درست به منظور دستیابی به واقعیت­های محیط اطراف با وجود عوامل گوناگونی که در فرایند انتقال اطلاعات از رویداد تا خواننده وجود دارد، کار ساده­ای نیست، عوامل مختلف "درون سازمانی" و "برون سازمانی" بر این فرایند تأثیر متقابل دارند.