هدف از این تحقیق بررسی فناوری اطلاعات و مولفه ها و عوامل زیرساختی با فرمت docx در قالب 43 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد

 

 

 

فهرست مطالب

فناوری اطلاعات

2-1-2- فناوری اطلاعات و تعریف‌های آن

2-2- مولفه ها و عوامل زیرساختی فناوری اطلاعات

2-3- کاربرد فناوری اطلاعات در سازمان ها

2-4- ابزارهای فناوری اطلاعات

2-5- مزایا و معایب فناوری اطلاعات

2-6- فناوری اطلاعات در کتابخانه ها

منابع

 

 

 

ضرورت فناوری برای رسیدن به اهداف هر سازمانی در عصر اطلاعات غیر قابل انكار است. سازمان‌های مختلف بر مبنای ماهیت و اهداف خود باید به گونه‌ای از این ابزار بهره مند شده که سریع تر به مقاصد خود دست یابند. سرعت تغییر و تحولات، بكار گیری این ابزار را برای ادامه بقای سازمان ها ضروری ساخته ؛ به عبارت دیگر، سازمان ها امروزه با استفاده از فناوری اطلاعات حضور بی بدیلی در عرصه فعالیت ها در محیطی با شتاب تغییرات و تحولات داشته، تبیین فعالیت آن ها چارچوب آشکاری در زمینه مدیریتی دارند. ورود فناوری اطلاعات به سازمان ها از جمله كتابخانه ها، وجوه مختلف آن ها را تحت تأثیر قرار داده است.

 

 

 

از حساس ترین وظایف مدیران که همواره با آن درگیر بوده و در نهایت موفقیت و شکست آتی سازمان و موفقیت مدیریت آن ها را به دنبال داشته موضوع و مسئله تصمیم گیری است (حمیدی زاده، 1387). عمل تصمیم گیری در اداره امور سازمان ها به قدری مهم است که برخی نویسندگان، سازمان را شبکه تصمیم و مدیریت را مترادف با تصمیم گیری می‌دانند. گرق بیان داشته " تصمیم گیری در کانون فرایند مدیریت جای می‌گیرد" (حیدری، 1377).